ده درصد نمایندگان پارلمان سوئد، خارجی تبار هستند

مجله مجلس و دولت، می نویسد که از هر ده نماینده پارلمان، یکی در خارج از سوئد به دنیا آمده است. از مجموع ٣٤٩ نماینده پارلمان ، ٣١ نفر آنها متولد خارج از کشور هستند و اکثرا از اهالی کشورهای ترکیه، ایران ، عراق ، فنلاند و آلمان می باشند.

حزب مودرات بیشترین خارجی را در بین نمایندگان خود دارد و احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال مردم با فاصله ای اندک پس از این حزب فرار دارند. تنها حزبی که هیچ نماینده خارجی در پالمان ندارد، حزب دموکرات های سوئد است.