معرفی نماینده جدید اداره منع تبعیض

4:24 min

نماینده جدید اداره منع تبعیض (Diskrimineringsombudsmanen) که کار خود را از اول اکتبر آغاز کرد، آگنتا بروبری (Agneta Broberg) نام دارد. رسانه های گروهی همیشه کار نماینده منع تبعیض را تحت نظر داشته و انتظارات مردم ازاین مقام اداری بسیار زیاد است. او در پاسخ به این سوال که چرا چنین شغل دشواری را پذیرفته می گوید:
-  برای این من نمی توانم علایق کاری خود را رها کنم. من حقوقدان هستم و سالها به عنوان قاضی در رابطه با حقوق فردی، اجتماعی و برابری انسانها فعالیت کرده ام. و پذیرفتن این شغل افتخار بزرگی برای من است.

تا قبل از سال  ۲۰۰۹ چهار نماینده منع اشکال مختلف تبعیض نظیر تبعیض قومی، تبعیض میان زن و مرد، تبعیض افراد معلول و تبعیض بخاطر نوع گرایش جنسی وجود داشت. اما از اول اکتبر کلیه این تشکیلات با مدیریت آگنتا بروبری اداره می شود.  او که حدود ۹ سال در کشور دوبی و در صنعت تولید لباس کار کرده است، معتقد است که این تجربه کاری در کار فعلی او تاثیر مثبتی خواهد داشت.
- دوبی کشوری است که در آن ملیتهای مختلف از سراسر دنیا در آن وجود دارند و من در آنجا در مورد فرهنگهای دیگر دانش کسب کردم و این برای من بسیار با اهمیت است.
وظیفه نماینده منع تبعیض اجرای قانون منع تبعیض است و این که کسی در رابطه با جنسیت، سن، قومیت، مذهب و یا گرایش جنسی خود مورد تبعیض واقع نشود. اما اصولا حوزه اختیاراتی این اداره تنها شامل محیط کاری و آموزشی است. برای رسیدگی به موارد دیگر تبعیض می توان به نماینده امور حقوقی (JO)، پلیس و نماینده مصرف کنندگان (Konsumentombudsmannen) و مراکز کمک اضطراری به زنان مراجعه کرد. فردی که احساس می کند توسط فرد دیگری مورد تبعیض واقع شده است باید به پلیس یا دادستان مراجعه کند. آگنتا بروبری درمورد انتظاراتی که از اداره منع تبعیض می رود چنین می گوید:
- نمی توان انتظار داشت که این اداره کلیه مشکلات مربوط به تبعیض را حل کند. این اداره باید واژه تبعیض را بطور واضح توصیف کرده  و در مورد آن آگاهی دهد. همه موارد بی عدالتی تبعیض محسوب نمی شوند و این تنها وظیفه اداره منع تبعیض نیست که این مسئله را توضیح دهد. رسانه های گروهی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
- مسلما من هم گاهی اوقات احساس کرده ام که نسبت به من بی عدالتی شده، بخصوص در دوران جوانی.  اما نمی دانم که می توانم احساس بی عدالتی را تبعیض بنامم. 
در سایت اداره منع تبعیض با آدرس www.do.se   اطلاعات بیشتری در مورد حوزه فعالیت این اداره به 27 زبان مختلف وجود دارد.