افزایش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه در ترم بهاری

علاقه برای تحصیل در دانشگاه همچنان بالا است. بیش از ٢٠٢٠٠٠ نفر برای ورود به ترم بهاری ثبت نام کرده اند که یک درصد بیش از سال گذشته است. بیشترین میزان افزایش متقاضی در بین جوانان زیر ٢٤ سال است . دلیل این افزایش تعداد بالای افراد جوان در این سن و همچنین بیکاری شدید در بین جوانان ذکر شده است. رشته های وکالت و پزشکی همچنان مانند گذشته پرطرفدارترین در بین متقاضیان هستند اما رشته های دیگر مانند معلمی کودکستان نیز پرطرفدار بوده اند.