روزشنبه ۲۲ اکتبر نخستین قسمت و ۲۹ اکتبر دومین قسمت از نمایش رادیویی «صداهای ایرانی در رادیو سوئد» Iranian voices

7:26 min

روزشنبه ۲۲ اکتبر نخستین قسمت و ۲۹ اکتبر دومین قسمت از نمایش رادیویی «صداهای ایرانی» Iranian voices  باشرکت چندتن از بازیگران سرشناس سینما و تئآترسوئد، به زبان سوئدی از رادیوی سراسری سوئد پخش خواهدشد.این نمایش به دوزبان سوئدی و فارسی باهمکاری Riksteatern  تئآترملی سوئد و Sverigesradio رادیوی سراسری سوئد براساس نوشته هایی از نویسندگانی درداخل و خارج ایران دررابطه با رویدادهای دوسال گذشته و مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی تنظیم شده و توسط سوسن تسلیمی کارگردانی شده است. دریکی از روزهائی که بخش فارسی این نمایش اجرا می شد، از جمله با سوسن تسلیمی کارگردان و منصور حسینی تهیه کننده تئاتر ملی سوئد و از مسئولان اجرای این پروژه گفتگو کردیم که در این جا می توانید بشنوید.

 این نمایش ها قراراست علاوه بر زبان فارسی و سوئدی، به زبان های انگلیسی، آلمانی و ترکی نیز باهمکاری هنرمندان سرشناس آن کشورها تحت عنوان پروژه ی « صداهای ایرانی » در آن کشورها ضبط و پخش شود.
 درباره ی اجرای فارسی این نمایش، به زودی گزارش کاملی همراه با گفتگوهایی ازجمله با بازیگران آن مانند پرویزصیاد، هادی خرسندی و شبنم طلوعی از پژواک پخش خواهدشد.
 زینت هاشمی
zinat.hashemi@verigesradio.se