بانک نوردیا و شرکت مخابرت تلیا ، گزارش مالی خود را منتشر کردند

دو بازیگر بزرگ بورس سوئد امروز ، گزارش مالی مربوط به چهارماهه سوم خود را انتشار دادند.

کنسرسیوم بانکی نوردیا ، سودی معادل پنج میلیارد کرون را برای این مدت اعلام کرده است که به مراتب کمتر از مدت مشابه سال گذشته و نیز انتظار تحلیل گران است. ارزش سهام این بانک در بورس استکهلم تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

شرکت مخابراتی تلیا سونرا نیز سودی معادل هفت میلیارد کرون را گزارش کرده است که این شرکت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته و انتظار بازار افت بیلان نشان می دهد.