دادگاه دو خبرنگار سوئدی در اتیوپی آغاز شد

قاضی دادگاه ، تقاضای وکلای دو خبرنگار سوئدی دربند را برای مختمومه کردن پرونده ، نپذیرفت. این مسئله به معنی این است که قاضی اتهامات دادستان پرونده مبنی بر همکاری آنها با شورشیان را پذیرفته است و امکان محکومیت این دو خبرنگار بسیار زیاد شده است.

دادگاه تصمیم گرفته است که پرونده مارتین شیبی و یوهان پرشون را در روز اول نوامبر مورد بررسی قرار دهد. اتهامات این دو خبرنگار در سه بخش است، حمایت و همکاری با شورشیان تروریست و همچنین ورود غیر قانونی به کشور اتیوپی. هر دو خبرنگار زندانی ، به ورود غیرمجاز از مرز اعتراف کرده اند اما دیگر اتهامات وارده را رد می کنند.

وزارت خارجه سوئد ، می گوید که انتقاد از سیستم قضائی اتیوپی وجود دارد اما در حال حاضر اینکار به نفع این دو خبرنگار زندانی نیست.

 انتقادات از رفتار وزارت خارجه سوئد و شخص کارل بیلدت وزیر امور خارجه بسیار بالا است. او تا سال ٢٠٠٦ در هیئت مدیره شرکت لوندین پترولیوم حضور داشته است که در زمینه اکتشاف میدان های نفتی در اتیوپی فعال است. بررسی های بخش خبر رادیو سوئد نشان می دهد که این شرکت در استان اوگادن فعالیت نفتی زیادی داشته است و منتقدین می گویند کارل بیلدت و وزارت خارجه به همین خاطر در حمایت از دو خبرنگار زندانی فعال نیستند.

کارل بیلدت وزیر امور خارجه سوئد، در پاسخ به این انتقادات می گوید که در هیئت مدیره شرکت نفتی لوندین فعال نبوده است و در تصمیمات این شرکت نقش زیادی ندارد.