گزارش مثبت مالی شرکت اریکسون

شرکت بزرگ مخابراتی اریکسون ، در گزارش مالی سه ماهه جاری خود، سودی معادل شش میلیارد کرون را اعلام کرده است که گزارشی مثبت و قوی تعبیر شده است. این میزان سود از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است و همچنین اریکسون اعلام کرده است که سهم خود را در بازار پررقابت مخابراتی افزایش داده است.

هانس وست بری مدیر عامل اریکسون می گوید که بخش اینترنت پرسرعت از طریق بی سیم و موبایل بسیار پیشرفت داشته است و همین امر در بیلان مالی این شرکت مشخص است.

بحران مالی در کشورهای جهان ، بر این شرکت نیز اثر گذار بوده است و میزان سفارش خرید از برخی کشورهای اروپائی و همچنین خاورمیانه کاهش داشته است.