درخواست قطع روند بازسازی شرکت ساب

طبق اعلامیه مطبوعاتی از طرف شرکت سویدیش آتوموبیل(Swedish Automobile)، گای لوفالک (Guy Lofalk)، متخصص بازسازی در شرکت ساب درخواست قطع بازسازی این شرکت را ارائه داده است. تصمیم گیری در مورد قطع کردن پروسه بازسازی در این شرکت به عهده دادگاه می باشد. در صورتی که دادگاه چنین تصمیمی بگیرد درخواست ورشکستگی شرکت ساب دوباره به جریان می افتد. طبق این اعلامیه همچنین شرکت شرکت ساب خواستار تعویض گای لوفالک شده است.