نگرانی از وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در سوئد

از آغاز سال گذشته ، تعداد بسیاری در پی مصرف آب آشامیدنی ، دچار بیماری و مسمویت شده اند. تغییرات آب و هوائی باعث بارندگی بیشتر در اکثر نقاط کشور شده است و این امر منجر به وارد شدن مواد غیربهداشتی به منابع آب آشامیدنی شده است. همچنین سرازیر شدن رودخانه ها ، پر شدن سیستم فاضلاب را در پی دارد و آب شرب را نیز تهدید می کند.

به همین دلیل شرکتهای آب و فاضلاب و نیز محققان خواستار این شده اند که برنامه هائی برای ایمن سازی منابع آب شرب به اجرا در بیاید. توماس پترشون محقق آب آشامیدنی از دانشگاه فنی چالمرز گوتنبرگ به رادیو سوئد می گوید که هنگام عمل فرا رسیده است و تعداد بالای افرادی که از آشامیدن آب ، بیمار شده اند ، نشاندهنده اهمیت این موضوع است. او اضافه می کند که این یک موضوع جدی است و نمی توان ان را نادیده گرفت.

مقررات روشن تر، تصفیه خانه های بهتر، گسترش محیط های حفاطت شده محیط زیستی و بالا بردن دانش در کمون ها از جمله مواردی است که اداره کل مواد غذائی و سازمان آب کشور خواهان انجام آن هستند.