نارضایتی معلمین از وضعیت کاری

3:03 min

باوجود تاکیدات مکرر دولت سویدن برای بهتر شدن وضعیت کاری معلمین، از نظر خود معلمین این وضعیت بد تر از هر زمان دیگر است.این موضوع را بر رسی اتحادیه ی سراسری معلمین که در بین ۹۰۰ معلم انجام شده است نشان میدهد.
 ۹۰ درصد این معلمین می گویند که وقت کشی های بیروکراتیک در سالهای اخیر به مراتب بیشتر شده در حالی که کیفیت کاری به شدت رو به تنزل است.  ۶۰ درصد این معلمین از کم خوابی و عدم آرامش لازم برای آماده سازی درس ها شکایت دارند.
 در این مورد گفت و شنودی داریم با رحیم غفوری یک تن از معلمین زبان دری