کنسرت مشترک داریوش و فرامرزاصلانی در استکهلم

2:18 min

دوچهره ی سرشناس موسیقی پاپ ایران، داریوش و فرامرزاصلانی کنسرت مشترکی را امشب در استکهلم برگزارمی کنند. آنها دراین کنسرت، ترانه های قدیمی یکدیگر و همچنین ترانه های جدیدی را دوصدایی اجراخواهندکرد.
آنها امروز در گفتگویی اختصاصی با پژواک شرکت کردند و ازجمله از انگیزه ی خود برای انجام این کارمشترک گفتند. این بخش ازگفتگوباآنها را دراینجا می شنوید.

کامل این گفتگو همراه با گزارشی از کنسرت آنها به زودی از برنامه ی پژواک و همچنین درسایت برنامه خواهیدشنید.