تاکید بر عدالت و رفاه همگانی در مجمع عمومی حزب مودرات

5:44 min

مجمع عمومی حزب مودرات ، دیروز یکشنبه به کار خود پایان داد و در برنامه این حزب مفاهیمی مانند عدالت و رفاه همگانی، جای خود را باز کردند. ایدئولوژی مودراتهای جدید برای اولین بار است که مکتوب می شود و به تصویب مجمع عمومی این حزب می رسد. در این برنامه بر روش کاری مودراتها به عنوان افکارعمومی و علایق جامعه تاکید شده است و فردگرائی و روحیه جمعی شروط همدیگر معرفی می شوند.

در سخنرانی فردریک راین فلدت ، رهبر این حزب و نخست وزیر سوئد، کاملا احساس می شد که در سیاست داخلی کشور مودراتها نقش اصلی را بازی می کنند .

فردریک راین فلدت می گوید که در انتخابات ٢٠٠٦  ما تنها گزینه جانشینی روشن بودیم، در انتخابات ٢٠١٠تنها گزینه واقعی برای دولت بودیم و به نظر می رسد که در انتخابات آینده در سال ٢٠١٤تنها انتخاب برای دولت باشیم.

همزمان مجله مجلس و دولت، می نویسد که از هر ده نماینده پارلمان، یکی در خارج از سوئد به دنیا آمده است. از مجموع ٣٤٩نماینده پارلمان ، ٣١ نفر آنها متولد خارج از کشور هستند و اکثرا از اهالی کشورهای ترکیه، ایران ، عراق ، فنلاند و آلمان می باشند.

حزب مودرات بیشترین خارجی را در بین نمایندگان خود دارد و احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال مردم با فاصله ای اندک پس از این حزب فرار دارند. تنها حزبی که هیچ نماینده خارجی در پالمان ندارد، حزب دموکرات های سوئد است. توماس توبه در باره موفقیت حزب مودرات در زمینه جذب نمایندگان خارجی می گوید

این حزب به صورت فعالی در این باره تلاش کرده است و خواهان وجود تجربه افراد خارجی در گروه پارلمانی بوده ایم. او اضافه می کند که از اینکه این حزب توانسته است تعداد خارجیان پروه پارلمانی خود را چهار برابر کند ، احساس غرور می کند.

یکی از نمایندگان فارسی زبان این حزب در پارلمان حنیف بالی است. با او در باره خارجیان حاضر در پارلمان گفتگوئی داشتم و از او پرسیدم که آیا حزب مودرات برای حضور خارجان بیشتر در پارلمان برنامه ریزی کرده است و یا این دوره به صورت اتفاقی این امر بوجود آمده است. این گفتگو را از فایل صوتی زیر می توانید بشنوید