افزایش میزان مرگ نوزادان در سال های اخیرتعداد مرگ و میر نوزدان به طور غیر منظره ای در چهار سال اخیر افزایش یافته و  به دو برابر رسیده است. در طول این سال ها این میزان از سیزده به ۲۷ مورد رسیده است. برخی از مسئولان بیمارستان کارولینسکا اصرار دارند  که برای پیشگیری از این امر هرچه سریعتر باید چاره ای اندیشیده شود. این پزشکان معتقدند که برای انجام اقدامات منتظر نتیجه ی بررسی ماندن  صحیح نیست.