کنفرانس مطبوعاتی و سمینار حقوق بشر ایران

7:07 min

روز شنبه ۲۲ اکتبر اولین قسمت نمایش صداهای ایرانی  iranian voices  از شبکه ی اول رادیو سوئد پخش شد.
 درآستانه ی پخش اولین قسمت از این نمایش، صبح روز جمعه یک کنفرانس مطبوعاتی و جمعه شب نیزسمیناری باعنوان حقوق بشر در محل سودرا تئاتر به زبان های سوئدی و انگلیسی برگزار شد. ازجمله شرکت کنندگان در این کنفرانس مطبوعاتی، آنلی گوننار، مدیر روابط عمومی سودراتئاتر و ماگنوس لیندرتهیه کننده ی بخش تئاتر رادیو سوئد بودند که از  نحوه ی اجرای پروژه ی صداهای ایرانی بسیار اظهار رضایت کردند.  ناهید پرشون فیلمساز و  آرشام پارسی، مدیر سازمان دگر باشان جنسی ایرانی در کانادا از سخنرانان اصلی این سمینار بودند. 

ناهید پرشون در سخنان خود ضمن شرح شرایط زنان در ایران و مشکلات ساختن فیلم مستند در آنجا، ازاین که در تلویزیون سوئدنیز کمتر به مسائل ایران پرداخته می شود اظهار تاسف کرد. در این رابطه من نیز با او گفتگوئی داشتم که بخشی از آن را می توانید در فایل صوتی گزارش شنوید.
  آرشام پارسی که ایران را در سال ۲۰۰۴ ترک کرده است، درگفتگو با ما ضمن اشاره به شرایط دشوار دگر باشان جنسی در ایران، گفت که فشار برهمجنسگرایان در ایران تنها از سوی مقامات جمهوری اسلامی نیست، بلکه عدم پذیرش آنها از سوی خانواده ها و جامعه نیز دشواری های عمده ای را برای آنها ایجاد می کند.  
گفتگوی بلندتر با وی را  به زودی می توانید در سایت پژواک بشنوید. اضافه کنیم که دومین  قسمت نمایش صداهای ایرانی به زبان سوئدی، در ساعت یک و نیم بعداز ظهر روز شنبه ی آینده ، ۲۹ اکتبر از شبکه ی یک رادیو سوئد، پخش خواهد شد.  پخش فارسی این پروژه در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت  که زمان آن را به آگاهی می رسانیم. همچنین اضافه کنیم که متن این نمایش ها براساس نوشته هایی از نویسندگانی در داخل و خارج ایران از رویدادهای واقعی درکشور تنظیم شده است.   
 زینت هاشمی 
zinat.hashemi@sverigesradio.se