يک ماه پس از آغاز به کار شبکه کاملا خبری در رادیو سوئد

6:03 min

شبکه "همیشه خبر" یک ماهه شد. این کانال خبری جدید یک پروژه چهار ماهه است که هدف از ایجاد آن، گزارش سریع اخبار از سوئد و سراسر دنیا است. علاوه بر اینکه تمام برنامه های این شبکه خبری است ، روش های جدید ارائه خبر و تکنولوژی های جدید رسانه ای هم مورد آزمایش قرار می گیرد. یکی از گزارشگران این شبکه پریسا خاکوئی است که سابقه کار خبرنگاری در بخش های مختلف رادیو سوئد و نیز کانال چهار تلویزیون را دارد. از پریسا در باره ویژگی های این شبکه پرسیدم . صدای این گزارش را می توانید از فایل صوتی زیر بشنوید.