اعلام آمادگی سوئد، برای کمک به زلزله زدگان ترکیه

شمارکشته شدگان زمین لرزه ی ترکیه به ۲۷۹ نفررسید، این درحالیست که نخست وزیر این کشور روز گذشته شمار آسیب دیدگان را نیز حدود ۱۱۵۰ نفر عنوان کرد. همچنین گفته می شود که هزاران نفر نیز ناپدید هستند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. عملیات نجات ادامه دارد و تاکنون شماری زنده از زیرآوارها بیرون کشیده شده اند. این زمین لرزه که به قدرت بیش از هفت درجه درمقیاس ریشتر، منطقه ای در جنوب شرقی آن کشوررا لرزاند، هنوز با پس لرزه های مداوم همراه است که باعث ترس بیشترمردم شده است. این یکی از شدیدترین زمین لرزه ها دراین منطقه ی ترکیه معرفی شده است که بیشترین ساکنان آن نیز کردهای آن کشورهستند. شهر وان که ازجمله شمارزیادی از پناهجویان ایرانی و افغان درآن سکونت دارند نیز ازاین زمین لرزه آسیب دیده، اما گفته می شود که تلفات انسانی،  به ویژه درمیان پناهجویان نداشته است.

آمادگی برای کمک رسانی به زلزله زدگان ازسوی مجامع و کشورهای جهان از جمله ایران و سوئد نیز مطرح شده است. اما تا روز گذشته درخواستی از سوی مقامات کشور برای دریافت کمک های خارجی صورت نگرفت. Erik Löfgren  از مسئولان مربوط به ارسال کمک های خارجی در صورت بروز حوادث طبیعی ،  آمادگی سوئد برای ارسال کمک های انسانی و مورد نیاز به ترکیه، در صورت درخواست این کشور برای دریافت کمک های خارجی را اعلام کرد.
او گفت که چنانچه درخواستی صورت گیرد از سوی اتحادیه ی اروپا خواهد بود که از آن طریق از کشورهای عضو اتحادیه درخواست خواهد شد. در آن صورت است که سوئد نیز زمینه های کمک های ضروری را بررسی  کرده و به آن جا ارسال می کند.
اریک لوگرن از جمله به سگهائی در سوئد اشاره کرد که می توانند در یافتن افراد و اجسادی که در زیر آوار مانده اند کمک کنند. او گفت که ارسال کمک در این زمینه، می تواند ده ساعت پس از درخواست کمک،  صورت گیرد.