تمایل تعداد چشمگیری از مادران برای در خانه ماندن

به گزارش سایت زندگی خانوادگی در سوئد، پنجاه در صدد ازمادران عضو این سایت می خواهند که در منزل بمانند. بیشتر این افراد مادران میان ۱۸ تا ۲۹ ساله هستند که ۵۳ در صد انها  خواهان ماندن در خانه به صورت تمام وقت  هستند. اضافه کنیم که از ۷۰ هزار نفری که در این مورد از آنها پرسش شده، تنها ۹۵۰۰ نفر پاسخ داده اند. کاترین لوندستروم مدیر مرکز علمی جنسیتی دلیل خواست این زنان برای در خانه ماندن را فاصله ی گرفتن انها از برابری با مردان نمی داند ، بلکه او از جمله دلائل این امر را خودداری کردن زنان از پذیرفتن مسئولیت کار تمام وقت  در بیرون همزمان با کارهای سنگین در خانه می خواند.