کشف یک باکتری جدید در سوئد

محققان سوئدی یک نوع بیماری جدیدی را کشف کرده اند که مربوط به کنه هائی می شود که بیشتر در جنوب سوئد وجود دارد. علائم این بیماری مانند آنفلونزای شدید است که می تواند مدتها در نزد بیمار باقی بماند. این کنه ها علاوه بر این می توانند خون لختگی را نیز در میان افرادی که از قدرت دفاعی کمی برخوردارهستند ایجاد کنند. عامل این بیماری نوعی باکتری ست که می تواند با آنتی بیوتیک درمان شود.