هکرها ، به رمز ورود هزاران نفر دست یافته اند

2:27 min

دستبرد هکرها به سایت ها و انتشار رمز و شناسه کاربران آنها، گسترش یافته است. تنها سایت بلاگ توپن bloggtoppen.se مورد دستبرد قرار نگرفته است بلکه گزارشات حاکی است که نزدیک به شصت سایت دیگر نیز مورد حمله قرار گرفته اند. روزنامه افتون بلادت می نویسد که نزدیک به یکصد و هشتاد هزار کاربر اینترنتی در سوئد، شناسه و رمز ورود آنها افشا شده است و در بین این افراد سیاست مداران و روزنامه نگاران بسیاری نیز دیده می شوند.

آن ماری اکلوند لوویندر،مدیر امنیت موسسه زیربنای اینترنت ، از امنیت اینگونه از سایت ها انتقاد می کند و به رادیو سوئد می گوید که دلیل این اتفاق ، کمبود در امنیت سیستم اینگونه سایت ها است که خدمات نظیر وبلاگ را ارائه می کنند.

او از تعداد افراد آسیب دیده از این ماجرا یاد می کند اما از وقوع چنین اتفاقی زیاد تعجب نمی کند و اضافه می کند که همیشه فکر می کردم که از اشتباهات دیگران درس گرفته می شود اما به نظر میرسد اینگونه نباشد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که از صفحه توئیتر ویلیام پتزل نماینده پارلمان از حزب دموکراتهای سوئد، نوشته شد که این حزب به ایمیل بسیاری از روزنامه نگاران دسترسی دارد. پس از آن معلوم شد که صفحه توئیتر او هک شده است و فرد دیگری این مسئله را انتشار داده است. پس از آن مشخص شد که سایت پرطرفدار بلاگ توپن bloggtoppeen.se مورد حمله قرار گرفته است و رمز بیش از نودهزار کاربر این سایت افشا شده است. روزنامه های افتون بلادت و اکسپرسن که خبرنگاران آنها قربانی این حمله شده اند ، شکایت رسمی خود را به پلیس ارائه کرده اند.

بسیاری از این اسم رمزها قدیمی بوده اند اما هستند افرادی که از یک رمز ورود برای سایت ها و ایمیل خود استفاده می کنند. به توصیه کارشناسان امنیت سیستم، اسم رمز شما باید مشکل باشد و هرگز نباید از اسم رمز مشابه برای کارهای خصوصی و کاری خود استفاده کرد.