1 av 4
Foto: Ingrid Forsberg/Sveriges Radio.
2 av 4
Foto: Ingrid Forsberg/Sveriges Radio.
3 av 4
Foto: Ingrid Forsberg/Sveriges Radio.
4 av 4
Foto:Ingrid Forsberg/Sveriges Radio.

اعتراضات علیه سیستم های بانکی به سویدن رسید

جنبش اعتراضی بر علیه سیستم بانکی
3:46 min

این اعتراضات  در گوشه های مختلف جهان راه اندازی شده که بیشترین توجه را درنیو یورک به خود جلب کرده اند. درآنجا تظاهر کنندگان  دریک پارک در مرکز معروف  سرمایه گذاری تحت شعار  ( اشغال وال ستریت) در زیر خیمه ها تجمع کرده اند.

اعتراضات بزرگ  بر ضد بی عدالتی ها که تظاهر کنندگان آنرا  حرص سرمایه مینامند در سویدن هم توسعه یافته و شنبه ی گذشته صد ها تن از  تظاهر کنندگان در سرگلس توریت همایش کرده بودند که  حالا خیمه های خود را در مقابل بانک مرکزی جهت اشغال محل جابجا کرده اند. برای همسانی با نام این جنبش در گوشه های دیگر جهان و برای حمایت از آن، تظاهر کنندگان نام این حرکت را اشغال استکهولم گذاشته اند.

نیاما کلیونهاگ یکی از اشغال کنندگان پارک مقابل بانک مرکزی است:

ـ شخصاً از نظر من مهمترین مورد این است  ما  نشان بدهیم که مردم می توانند در روند تغیرات نقش داشته باشند البته اگر جرًت کنند که خارج از محدوده ها پا بگذارند. ما همچنان می خواهیم  کرسی نشینان را متوجه خواسته های مردم بسازیم و بگوییم که فدرت اصلی در دست مردم است و مردم این است، اینجا  ـ یعنی ما.

ـ مبارزه ی ما بیشتر نه بر ضد چیزیبلکه به خاطر چیزی است. ما به آرزو ی یک جامعه ی باز تر و برای برابری بیشتر کار میکنیم. همچنان برای جلب توجه مردم به مشکلات موجود و برای معتقد ساختن آنها در آوردن تغیرات.

یون فوگل میگوید:

ـ دلیل بودن من اینجا حس کمبود دیموکراسی در جهان و حتا در سویدن است. این موضوع به اشکال گوناگون بروز  میکند. بعد دلایل محتلف دیگر هم است که به اشغال والستریت ارتباط میگیرد از قبیل مداخله ی منفی صندوق  بین المللی پول  در اقتصاد تمام جهان.  ما می خواهیم بگوییم که راه های حل بهتر وجود دارد و ما باید آنرا پیدا کنیم.  ما دنبال ایجاد مشکل نه بلکه دنبال راه حل آن هستیم.

در سویدن  ما به شکل کاملن غیر مترقبه شروع به فریاد کشیدن کردیم و گفتیم که (ماییم ـ همگی) چون ما احساس کردیم که ما به هیچ وجهه مخالف بانکداران نیستیم بلکه ما مخالف سیستم های بانکی هستیم. ما صحبت های زیادی داشتیم با بانکداران و کار کنان بانک ها و دییم که آنها از ما حمایت میکنند و با ما هم نظر هستند که سیستم بانکداری در حال سقوط است. همچنان با پولیس ـ ما هیچ مخالفتی نداریم ومیدانیم که بدون پولیس یک بخش ما نا تکمیل است.  به این دلایل است که ما میگوییم (ماییم ـ همگی)

از دید یون فوگل کویست و نیاما کلیون هاگ پیش بینی دست آورد های ایشان دشوار است. چونکه اشغال استکهولم یک شاخه ی  از آن حرکت بزرگ است که نه تنها به اشغال والستریت بلکه به  روند اعتراضات درگوشه های مختلف جهان چون اروپا، افریقای شمالی و شرق میانه ارتباط دارد.

ـ حالا که ما یک گروه شدیم و امکانات ارتباط به همدیگر را هم داریم، نهایت کوشش را می کنیم تا این حرکت را به بهار انتقال بدهیم و زیر نام( بهار سویدن) یک جنبش واقعی را شکل بدهیم. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".