ارسال بیش از ۳۰ میلیون کارت کریسمس در سوئد

6:54 min

دراین روزها به هرجایی که در سوئد بروید، چراغ های رنگی روشن و پنجره های آذین شده با شمع ها و چراغ ها را می بینید. خیابان ها و میدان ها چراغانی شده اند و درختان، برگ ها و میوه های روشن و زیبایی با لامپ های کوچک رنگی پیداکرده اند و تاریکی زمستان را به روزی روشن مبدل ساخته اند. همه چیز برای برپایی مراسم کریسمس یا یول و سال نو مسیحی آماده است. دراین میانه ی رنگ و نور، خرید هدیه های کریسمس نیز جنب و جوشی درمحیط های آرام سوئدی ایجادکرده و شتابی به زندگی مردم و رونقی به بازارکالاها داده است. دراین روزها کارت های کریسمس و سال نو نیز فرستاده می شود.

درادامه مطلب، اطلاعات بیشتر و گفتگو با دو کودک ایرانی در باره ی بابانوئل و فرستادن نامه برای او را نیز ملاحظه خواهیدکرد.

می دانید ارسال کارت های کریسمس در سوئد ازچه زمانی آغازشده؟ از اواخر سال های ۱۸۰۰ و کسی نیز که این کارت ها را با تصویر بابانوئل یا به سوئدی tomten برآنها نقش زد Jenny Nyström نام داشت. او حدود ۶۰۰ طرح برای کارت های کریسمس کشید. این طرح ها با بابانوئل و برف و کلبه های روشن هنوز هم استفاده می شوند.
Anette Eriksson در شرکت پست، شمار کارت هایی را که فرستاده می شود حدود ۳۰ میلیون تخمین می زند. او می گوید تعیین میزان دقیق دشواراست، اما تا آنجا که آنها می دانند دوسوم خانواده ها کارت  کریسمس می فرستند.
راه های جدید تماس مانند ازجمله E-mail، پیامک یا sms و Facebook و فرستادن تبریک ازاین طریق، برارسال کارت تبریک کریسمس و سال نو با پست تاثیرگذاشته و آن را تاحدی کم کرده است، اما درمیان آنها که ازاین شیوه ها استفاده می کنند نیز بسیاری ناراضی هستند یا این که درمقایسه با کارت، ارسال پیام را چندان جالب نمی دانند.
برای این که کارت های کریسمس و سال نو به موقع به دست گیرندگانشان برسد، درسوئد و برای کشورهای اتحادیه اروپا باید تا پیش از ۱۶ دسامبرپست شوند. می توان پس ازاین تاریخ نیز کارت ها را پست کرد، اما شاید به موقع نرسند. هرسال تمبرهای مخصوص کریسمس نیز درسوئد چاپ می شود که کمی از تمبرهای معمولی ارزان تراست. طرح تمبرهای یول امسال نیز گل های مختلف است.  یکی ازموضوعات جالب دررابطه با کریسمس، ارسال نامه های زیادی ازسوی کودکان به بابانوئل یا تومتن است. این نامه ها به نشانی Tomteboda که اداره مرکزی پست درآن قراردارد فرستاده می شود. Anette Eriksson  شماراین نامه ها را حدود صدهزار می داند. او می گوید که این نامه ها بیشترپس ازسپری شدن ایام کریسمس و توسط کودکانی ارسال می شود که هدیه هایی مطابق خواست خود دریافت نکرده اند و فهرست جدیدی ازهدیه های درخواستی خود را نوشته اند. او در پاسخ به Göran Löwing از رادیوی بین المللی سوئد که می پرسد شرکت پست با این نامه ها چه می کند، به شوخی می گوید که آنها را به دست تومتن می رسانند. او می گوید به تمام کودکانی که نشانی خود را درنامه هایشان نوشته اند، پاسخی ازسوی تومتن فرستاده می شود.  
دو کودک ایرانی درگفتگویی با ما از این که آیا نامه ای برای تومتن فرستاده اند و آیا فکرمی کنند که تومتن وجوددارد گفته اند.

محمد عقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se