حمایت از یورو به پائین ترین میزان خود رسیده است

حمایت از واحد پولی مشترک اروپا، یورو به پائین ترین میزان خود در سوئد رسیده است. یک نظر سنجی از اداره کل آمار سوئد نشان می دهد که تنها یازده درصد ساکنان سوئد طرفدار پیوستن به واحد پولی مشترک هستند و آمار مخالفان این امر به بالای هشتاد درصد رسیده است. در نظر سنجی مشابه سال گذشته ۲۴درصد موافق و ۶۴درصد مخالف یورو بودند که نشان از کاهش شدید محبوبیت این واحد پولی در سوئد است.