سمینار «وضعیت حقوق بشر در ایران» و کنسرت گروه کیوسک

3:12 min

تئآترملی سوئد Riksteatern دراین هفته برنامه هایی را درادامه ی برنامه های «آوایی برای تغییر» به اجرادرخواهدآورد. دراین رابطه سمینار «بعد چه اتفاق خواهدافتاد» با مدیریت اردلان شکرآبی و باشرکت مهرانگیزکار، آسیه امینی، رؤیا طلوعی و آرشام پارسی درمحل سمینار و مهنازافخمی و پیام اخوان ازطریق اسکایپ دررابطه با وضعیت حقوق بشردرایران درروزجمعه دراستکهلم و کنسرت گروه کیوسک در شهرهای یوتبوری (چهارشنبه)، استکهلم (جمعه) و مالمو (شنبه) برگزارخواهدشد. درگفتگویی با منصورحسینی، تهیه کننده در تئآترملی سوئد درمورد این برنامه ها پرسیده ایم. کامل این گفتگو را دراینجا می شنوید.