هنوز کسی در رابطه با حمله به یک دختر دستگیر نشده است

ماجرای زخمی شدن یک دختر بچه در کنار مدرسه ای در گوتنبرگ هنوز در هاله ای از ابهام است. پلیس این ماجرا را اقدام به قتل می داند اما یک اتفاق وحادثه نیز می تواند باعث چاقو خوردن این دختر شده باشد. هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده است و پلیس گوتنبرگ با حضور در محل سعی در ایجاد آرامش کرده است.