فعالیت تروریست نروژی در سوئد

آندرش به رینگ بره ویک ، تروریست نروژی و قاتل دهها جوان در سال گذشته، برنامه هائی برای استفاده از خاک سوئد به عنوان پایگاه برنامه های تروریستی خود داشته است. این موضوع را برنامه Uppdrag granskning تلویزیون سوئد فاش ساخته است.

بره ویک چندین ای میل به کمون های مختلف فرستاده بود و برای پیدا کردن باغی برای اجاره کمک خواسته بود. او باغی در کمون ایدا واقع در استان ورم لند یافت. کریستینا اوستر که در بخش جهانگردی این کمون کار می کند از نامه بره ویک می گوید.

- او می خواست که خانه ای در سوئد اجاره کند و علاقه داشت که این مسکن در جائی خلوت و بدون رفت و آمد باشد. او در این نامه نوشته بود که نیاز به الکتریسته نیز ندارد. کریستینا وستر در ادامه می گوید که در نامه او نوشته شده بود که می خواهد کتابی در باره بازار بورس بنویسد. البته این عجیب بود چرا که نوشتن کتاب شاید نیاز به برق داشته باشد و باید برای دنبال کردن بورس به اینترنت دسترسی داشت. البته من فکر کردم که او به الکتریسیته حساسیت دارد و به او آدرس باغی را که می شناختم دادم که البته او هرگز با صاحب این باغ تماس نگرفت.

آندرش به رینگ بره ویک سال گذشته، بمبی را در اسلو و در ساختمان دولتی این شهر منفجر کرد و پس از آن با حمله با جزیره اوت اویا دهها جوان شرکت کننده در اردوی حزب سوسیال دموکرات نروژ را به قتل رساند.