شکاف در حزب سوسیال دموکرات در باره ادامه همکاری نظامی با عربستان

سازمان های با نفوذی در درون حزب سوسیال دموکرات خواستار توقف کامل همکاری نظامی با عربستان سعودی پس از پایان مدت قرارداد جاری در سال 2015 شده اند. اوربان آلین سخنگوی امور خارجه این حزب در گفتگوی روز شنبه با رادیو سوئد گفته بود که نمی تواند قول بدهد که همکاری نظامی با عربستان در صورت پیروزی حزب سوسیال دموکرات در انتخابات آینده کاملا قطع شود.

اما شاخه جوانان این حزب خواستار اعلام مواضع روشن در این باره است. گابریل ویکستروم رهبر شاخه جوان حزب سوسیال دموکرات می گوید که به تصور من خیلی شفاف نیست و سوسیال دموکرات ها باید بسیار روشن در این قضیه موضع گیری کنند و بگویند که ما با بعد از سال 2015 هیچ همکاری با عربستان نخواهیم داشت. بحث در باره دموکراسی در کشورهای دیگر هماره جریان دارد اما هیچ شکی نیست که عربستان سعودی حتا به نزدیکی شرایط یک کشور دموکرات نیز نرسیده است.

سازمان زنان سوسیال دموکرات و انجمن دانشجویان سوسیال دموکرات نیز که بسیار با نفوذ هستند خواستار قطع کامل همکاری با این کشور پس از پایان مدت قرارداد جاری شده اند.

همزمان کارل بیلدت وزیر امور خارجه سوئد به روزنامه صنعت روز گفته است که مشکلی برای ادامه فروش اسلحه به عربستان نمی بیند. او عربستان سعودی را کشوری مهم در منطقه خاورمیانه خوانده است و روابط خوب با این کشور را مهم تلقی می کند.