اهدای زمین مجانی برای افزایش جمعیت

شهر نوردمالینگ واقع در استان انوگرمان لند هزاران تقاضا برای دریافت زمین مجانی دریافت کرده است. اعضای شورای این شهر به افرادی که به این شهر نقل مکان می کنند پیشنهاد زمینی مجانی کرده بودند. در ابتدا این پشنهاد با سردی مواجه شد اما اکنون خبر می رسد که نزدیک به سه هزار تقاضای زمین بدست این کمون رسیده است. سونه هوگ لاندر مدیر سازه های این کمون به روزنامه وستربوتن فولک بلاد می گوید که از کشورهای لهستان، انگلستان، آلمان و حتا امریکا تقاضای دریافت زمین مجانی داشته اند. هدف اهدای زمین های مجانی افزایش جمعیت ساکن این منطقه اعلام شده است.