اخطار اداره راه به مسافران جاده ای تعطیلات عید پاک

عید پاک که تعطیلات آن از روز جمعه شروع می شود، یکی از پر ترافیک ترین روزهای سال است که تصادفات زیادی نیز در جاده ها اتفاق می افتد. امسال با توجه به وضعیت آب و هوائی و بارش برف در بیشتر مناطق کشور، جاده ها از همیشه نا امن تر خواهد یود. اداره راه و ترابری سوئد به مسافران و راننده ای توصیه می کند که با استراحت کامل و بدون خستگی پشت فرمان بنشینند، از کمر بند ایمنی استفاده کنند و فاصله کافی با دیگر اتومیبیل ها و نیز میزان سرعت مجاز را رعایت کنند. کلاس تینگوال مدیر کل امور امنیت این اداره به رادیو سوئد می گوید که برای مسیر مسافرت خود برنامه ریزی کنید و در صورت امکان تا می توانید از جاده های پررفت و آمد مانند اتوبان ها و جاده هائی که کنترل دوربینی دارند استفاده کنید. این جاده ها بسیار مطمئن تر از راه های فرعی هستند.