حذف تحریم ها از کشور میانمار باید تدریجی باشد

گونیلا کارلسون وزیر امور مساعدت به رادیو سوئد می گوید که جهان باید تحریم های وضع شده بر علیه کشور برمه، میانمار، را به تدریج کمتر کند. این در حالی است که گزارش هائی از بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور و ورود احزاب اپوزوسیون به پارلمان انتشار یافته است. تلاش هائی در اتحادیه اروپا برای لغو کامل تحریم های وضع شده بر علیه میانمار در جریان است و از جمله کشور فرانسه در این راه تلاش می کند. اما گونیلا کارلسون عقیده دارد که نباید در این باره عجله کرد. او به رادیو سوئد می گوید که باید درک کرد که این یک پروسه تدریجی است و نظر دولت سوئد نیز همین است. تغییرات در میانمار مثبت است و باید از فشار تحریم ها کاسته شود اما لغو کامل تمام تریم ها هنوز زود است.