نگرانی از عدم کاهش بهره ی وام مسکن

3:25 min

نگرانی فزاینده ای دررابطه با بهره ی وام های بانکی درمیان مردم وجوددارد. بانک ها، باوجود کاهش بهره ی پایه ی بانک مرکزی، بهره ی مسکن خود را همچنان ثابت نگه داشته و متناسب با بهره ی بانک مرکزی، کاهش نداده اند. این درحالی ست که بانک ها پس ازبحران مالی سال ٢٠٠٩، درآمدهای سرشاری ازطریق بهره ی وام های مسکن به دست آورده اند.

چندی پیش وزیردارایی، آندرش بوری  از مردم و کسانی که دارای وام مسکن هستند خواست تا برای کاهش بهره ی وام مسکن خود با بانک ها مبارزه کنند. او از مردم خواست تا به صورتی جدی با بانک ها مذاکره کنند و برای دریافت بهره ی کمتر، بانک خود را عوض کنند. روزنامه ی سونسکا داگ بلادت نیز کمپینی را دراین مورد آغازکرده و از خوانندگان خود و مشتریان بانک ها خواسته است تا درسایت این روزنامه بنویسند که چه میزان بهره بابت وام خود می پردازند و درچه محلی زندگی می کنند. این روزنامه به این منظور یک پایگاه اینترنتی ایجادکرده و هرکس که مایل باشد می تواند اطلاعات خود را درآنجا بنویسد.
Olle Zachrison مسئول بخش اقتصادی این روزنامه به Göran Löwing از رادیوی بین المللی سوئد می گوید که به نظراو مردم به یک وسیله برای مذاکره با بانک ها نیاز دارند. به گفته ی او بسیاری از مردم فکرمی کنند مهم است که خودشان برای میزان بهره ای که می پردازند با بانک ها مذاکره کنند و حتا چانه بزنند.
درطول تنها چند روز، بیش از ١٨٠٠٠ نفر درپایگاه اینترنتی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت، اطلاعات درمورد بهره ی وام مسکن خود را قرارداده اند. براساس این اطلاعات، بهره های شناوری که مردم به بانک ها می پردازند بین ٣ تا ۵ درصد در نوسان است. همچنین دراین اطلاعات، نشان داده شده که می توان در موارد زیادی میزان بهره را با چانه زدن پایین آورد.
مسئول بخش اقتصادی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت می گوید که برای بسیاری ازسوئدی ها، دریکی دوسال اخیر فهمیدن این که بهره ها چگونه محاسبه شده اند، بسیاردشواربوده است. Olle Zachrison می گوید که بانک مرکزی درچند نوبت بهره ی پایه ی خود را کاهش داده، اما این امر باعث تغییری در میزان بهره وام ها نشده است. به نظر او دراین مورد کمبود اطلاعات وجوددارد و آنها کمک می کنند تا این خلاء پرشود.