زینت هاشمی

دو گزارش مربوط به صندوق بیمه ی بیکاری و عادات سوئدی ها در برنامه عید پاک

30 min

عید پاک که سوئدی آن  Påsk  است و در زبان عبری  pesach  به معنی عبورکردن و برگذشتن است، یکی از بزرگ ترین اعیاد یهودیان و مسیحیان است.در فرهنگ یهود، روزعیدپاک روز یادآوری فرشته ی مرگ  ونیز مهاجرت این قوم از مصر و نجات آنها ست و در چهاردهمین روزازماه نیسان، اولین ماه بهارجشن گرفته می شود ، اما مسیحیان  این روز را با یاد مرگ مسیح و بازگشت او از جهان مردگان جشن می گیرند. در رابطه با عیدپاک سنت هایی وجود دارد و مراسمی برگزارمی شود که ازجمله می توان به داشتن  تخم مرغ و رنگ کردن آن و لباس جادوگران پوشیدن به ویژه توسط بچه ها اشاره کرد. رنگ اصلی این روزها رنگ زرد و گل این روزها هم  نرگس زرد است.