مسافرت در تعطیلات عید پاک

روزهای تعطیل عیدپاک، ازجمله روزهایی ست که جاده های سوئد با موجی از خودروها و وسایل نقلیه ی دیگر روبرومی شوند و میزان تصادف و مرگ و میر نیز افزایش می یابد. اما باتوجه به هشدارهای سازمان هواشناسی سوئد SMHI  درمورد افزایش سردی هوا و احتمال بارندگی و بارش برف دراین روزها، پیش بینی می شود که شمار کمتری از مردم به سفر و آن هم با خودروهای شخصی اقدام کنند. گفته می شود که گران ترشدن بنزین نیز یکی دیگر از عواملی ست که می تواند در کاستن از ازدحام و شلوغی جاده ها مؤثرباشد.
آماری که از تصادفات جاده ای در روزهای تعطیل عیدپاک درسال های گذشته تهیه شده نشان می دهد که میزان متوسط مرگ دراثر تصادف ٧ نفر و شمار آسیب دیدگان نیز ٢٧۴ نفر بوده است.

Fråga