اعتراض به حضور نژاد پرستان در کورته دالا در یوتبوری

ظهر روز جمعه ۶ آوریل،  تظاهراتی علیه نژاد پرستان و حزب دموکرات های سوئد، در شهر یوتبوری در منطقه ی کورته دالا برگزار می شود. فرخوان این تظاهرات از سوی حزب سوسیالیست عدالتخواه و چند سازمان ضد نژاد پرستی داده شده است. فراخوان دهندگان در اعلامیه ای عنوان کرده اند که نژاد پرستان درنظر دارند در سطح شهر کورته دالا حضور یابند.