تاثیرات استرس بالای سرماخوردگی

استرس دوامدار با عث سرما خوردگی می شود. هرچند این مورد قبلاً هم معلوم بود اما تحقیقات جدید در امریکا این موضوع را با دلایل به اثبات رساند.
در لحظات استرس حساسیت بدن در برابر هورمون استرس که به نام کورتیزول است، پایین می آید که این امر تاثیر مستقیم به قوه ی دفاعی بدن دارد. محققین ۲۷۶ فرد سالم را در معرض ویروس سرماخوردگی قرار داده و بعد آن ها را در جا های جداگانه قرار دادند. آنانی که قبل از این جریان دچار استرس دوامدار بودند، به سرما خوردگی شدید تر مبتلا شدند. همچنان در آزمایش خون این افراد دیده شد که کرویات سفید خون افراد مبتلا به استرس، از حساسیت کمتربرخوردار بودند.