افزایش کارمندان خارجی در سویدن

در جریان ربع اول سال روان تعداد ااجازه ی نامه های کار(arbetstillstånd)خارجی ها در سویدن ۲۰ در صد افزایش یافته است. از قول TT بیشترین این اسناد به دارندگان تحصیلات عالی داده شده است.  در سه ماه اول امسال ۳۸۳۳ کارمند از کشور های خارج از اتحادیه ی اروپا  و کشور های جهان سوم در سویدن اجازه ی کار دریافت کرده اند که این رقم  در مقایسه با ربع اول سال گذشته  ۸۳۰ نفر بیشتر است. اکثر این افراد کارمندان بخش های کامپیوتر، تخنیک و انجنیران هستند که از کشور های هند، چین و اوکرائین استخدام شده اند.