ورزش و مهاجران

چندفرهنگی در ورزش سوئد هنوز دور از دسترس است

9:22 min

نزدیک به بیست درصد جمعیت سوئد را افرادی تشکیل می دهند که تباری خارجی دارند. اما آیا این مساله در جامعه ورزشی سوئد بازتابی داشته است؟ چه تعداد از بازیکنان، مربیان، فعالان و تصمیم گیران ورزش کشور مهاجر هستند؟ این دقیقا موضوعی است که یسپر فوندبری پژوهشگر دانشگاه مالمو مورد تحقیق قرار داده است. نتیجه تحقیقات او یک پایان نامه پژوهشی گسترده است که به نام چندفرهنگی در ورزش mångfald och idrott منتشر و به مسئولان نیز ارائه شده است. برای گفتگو با این استاد دانشگاه او را به استودیوی پژواک دعوت کردم و در ابتدا از او پرسیدم که چرا وجود مهاجران در ورزش مهم است؟

یسپرفوندبری در جواب می گود که جامعه سوئد یک جامعه چندفرهنگی است و من می خواستم ببینم که آیا این موضوع در بخش های جامعه مانند ورزش بازتابی دارد یا خیر.

او در باره انتخاب ورزش در پژوهش های خود می گوید که ورزش یک جامعه کوچک است که مانند دنیائی در دنیای بزرگتر را تشکیل می دهد.در ورزش لازم نیست که زبان را کاملا بلد باشید و خیلی زود میتوان وارد دنیای ورزش شد.

او در ادامه می گوید که آمار بدست آمده در این باره بسیار متفاوت است و در مواردی مثلا ورزش بوکس، تمام تیم ملی سوئد را پسران مهاجر تشکیل می دهند و در مقابل تیم ملی بانوان بوکس فقط از دختران سوئدی تشکیل شده است.

از یسپر فوندبری در مورد علت این تفاوتها می پرسم او در جواب می گوید که به سه رشته ورزشی بانوان دقیقتر نگاه کردم ولی نمیتوان جوابی واضح و دقیق به این سوال داد. اما ما به این نتیجه رسیدیم که باید به سازماندهی خود این ورزش ها نگاه کنیم و اینکه چه کسی مربی اس و چه کسی مسئول تصمیم گیری ست. آیا مربی ها مرد هستند یا زن اینها بسیار بیشتر دیگر مسائل مهم هستند. او اضافه می کند که به طور مثال ورزش بسکتبال بسیار جدی در مورد ورود دختران مهاجر فعالیت داشته است و امروز نتیجه این سرمایه گذاری را می بیند که دختران خارجی زیادی این رشته را انتخاب می کنند.

از یسپر فوندبری می پرسم که اگر به بالا نگاه کنیم می بینیم که اتحادیه سراسری ورزش کشور که مهمترین ارگان تصمیم گیرای سیاست های کلان است هیچ مهاجری را در بین اعضای هیئت مدیره یازده نفره خود ندارد که او در تائید این آمار می گوید که بسیاری از این افراد مردانی هستند که در یک رده سنی و با پیشینه ای مشابه با هم هستند. باید در این باره کاری کید. او می گوید که موافق سهمیه بندی تعداد خارجیان در پست های بالای ورزشی است. او در پایاناز نقش بالای مربیان در انجمن های ورزشی می گوید و می گوید که رفتار ما با دیگران، اینکه چگونه همدیگر را احترام می گذاریم و برخورد با دیگران در جذب و یا دفع جوانان به یک ورزش بسیار مهم است. این یک رفتار ظریف و روانی مهمی است که برخی مربیان آن را به خوبی و برخی با اشکال اجرا می کنند. برای اینکه نظر یک کارشناس مسائل مهاجران را در باره گفته های یسپر فوندبری بدانم با حسن حسینی از مرکز چندفرهنگی کمون بوت شیرکا تماس گرفتم. که در فایل صوتی می توانید بشنوید.