آکادمی دومیدانی در هوسبی

5:35 min

یک گروه از جوانان پانزده ساله در هوسبی، واقع در حومه استکهلم قرار است که ده هفته تمرین دوومیدانی کنند. آنها در این مدت قرار است هدف های شخصی برای خود تعیین کنند تا با کمک دوومیدانی و ورزش نمره های درسی خود در مدرسه را بهتر کنند. گزارشگر رادیو بین اللملی سوئد عبدالعزیز مالوم در یک جلسه تمرین این جوانان شرکت کرده است.

نوجوانهای هوسبی آمده میشوند تا ده کیلومیتر بدوند. اولین دوره این پروژه ماه مارس آغاز شد و این جوانها در محل های مختلف استکهلم مثل یورگوردن و شیستا تمرین گرده اند. کیا تورام مربی داوطلب این برنامه است که Löparakademin نامیده می شود. هدف ما این است که به این جوان ها کمک کنیم که تمرین ورزشی را یک وسیله در زندگی خود قرار دهند و بتوانند برای رسیدن به هدف های خود برنامه ریزی کنند.

به نظر کیا تورام تمرین تنها برای مسابفه نیست بلکه روشی ست برای استفاده بهتر از وقت خود . او اضافه می کند که کارگاه های مختلفی داشتیم که داشتن هدف های کوتاه مدت و بلند مدت در زندگی را آموزش دادیم. تمرین ورزشی مثل کارهای دیگر زندگی ست و باید نظم داشته باشید. باید برای وقت خود برنامه ریزی کرد. در مدرسه هم همینطور است. چه وقت و چه مقدار باید درس خواند. بچه ها یاد می گیرند با استفاده بهینه از وقت به اهداف خود برسند.

علی حیدر نوجوان پانزده ساله که در این تمرین شرکت کرده ،این برنامه را چنین تعریف می کنه

گروه ما دوبار در هفته تمرین داره، و هر بار پنج کیلومتر می دویم. یک باره هم جلسه داریم و کمک درسی می گیریم و در باره مدرسه صحبت می کنیم که چطور درسها را بهتر بخوانیم.

در بین نوجوان های این برنامه، دخترهای زیادی هم هستند. بانا بیستا یکی از آنها است.

بانا می گوید که که گروه ما همگی متولد سال 96 هستیم و از همین محله می آئیم. فقط تمرین ورزشی نیست. یاد می گیریم که اهداف شخصی برای خود تعیین کنیم. او در جواب گزارشگر رادیو که از هدف شخصی او می پرسد می گوید که تمرین جدی و بالا بردن نمرات درسی در مدرسه.

جوانان شرکت کننده در Löparakademin چهارشنبه ها و یکشنبه ها تمرین دارند. سمیرا عبدالرحمن 16 ساله، هرگز پیش از این خارج از مدرسه در تمرینات گروهی شرکت نکرده بود. او دویدن در مسافت طولانی را بسیار سخت می داند

بعضی وقت ها خیلی فشار میاد. باید فورا به خانه برویم و وقت دیگری نداریم. برای همین یکشنبه ها را بیشتر دوست دارم.

زمان به سرعت می گذرد و آخرین دور تمرین شروع می شود. بچه ها باید ده دور به سرعت از یک تپه بالا و پائین بدوند. چند نفر از خستگی شروع به تقلب می کنند و از زیر کار در میروند اما مربی ها سعی می کنند که بچه ها تضویق کنند که فشار بیاورند و سریعتر بدوند.

Löparakademin یک سازمان داوطلبانه است که با جوانان مناطق خارجی نشین کار می کنند. کیا تورام مربی این برنامه می گوید که این فعالیت یک حرکت مثبت است.

او می گوید که خیلی خوب است که ترکیبی از ملیت های مختلف در هر رشته داریم. این برنامه فقط فعالیت ورزشی نیست بلکه کمکی است به بچه ها برای بهتر کردن تحصیل آنها به همین خاطر آشنائی بچه ها با یکدیگر در این برنامه بسیار مهم است.

او در ادامه می گوید که بعضی از بچه ها واقعا استعداد ورزشی دارند. اینجا علی را می بینید که می دود و مخصوصا دخترها که امسال زیاد هستند و زمان خوبی نیز می توانند در مسابقه بدست بیاورند.