شروع مراحل دادگاه افراد مظنون به حمله تروریستی در دانمارک

سه قاضی دادگاه و شش تن از اعضای هییت منصفه در شهر گلوستروپ در دانمارک قرار است در مورد بیگناهی و یا گناهکاربودن چهار نفری که مظنون به برنامه ریزی برای حمله تروریستی به نشریه ژیلاند پوستن (Jyllands-Posten) هستند، تصمیم گیری کنند. مراحل دادگاهی رسیدگی به این امر امروز در کپنهاک آغاز می شود. سه تن از افراد مظنون تابعیت سوئدی و نفر چهارم تابعیت تونسی دارند و هر چهار نفر اتهامات وارد به خود را رد می کنند. مهمترین مدارکی که در رابطه با ارتکاب جرائم افراد مظنون وجود دارد مکالمات تلفنی ظبط شده آنها است اما نام قاضی ها و دادگاههایی که درمورداستراق صمع تصمیم گیری کرده اند افشا نشده است و وکلای این افراد از این که تشکیلات حقوقی دانمارک نام قاضی ها را افشا نمی کند اظهار نارضایتی کرده اند.