هشدار به اعتصاب از طرف اتحادیه حمل و نقل

اتحادیه حمل و نقل ( Transport) امروز در مورد احتمال اعتصاب بویژه درمیان کارکنان صنف نگهبانی این اتحادیه هشدار داد. این اعتصاب در وهله اول با امتناع کارکنان از اضافه کاری از روز 24 آپریل شروع خواهد شد. در صورت ادامه اعتصاب در روز بعد کارکنان بخشهای بسته بندی و محاسبه در شرکتهای لومیس (Loomis)، نوکاس (Nokas) و وَردِهانتِرینگ (Värdehantering) در استکهلم، گوتنبرگ و مالمو اعتصاب خود را آعاز خواهند کرد. و در صورت ادامه بیشتر، این اعتصاب به بخش های کنترل امنیتی و فرودگاهها گسترش خواهد یافت. یوناس میلتون (Jonas Milton) مدیراتحادیه کارفرمایان بخش خدماتی آلمگا (Almega) از شدت این هشدار اظهار عصبانیت کرده و از قانون مربوط به هشدار کارکنان به اعتصابT انتقاد می کند.