بودجه ی بهاره ی دولت، احتیاط بیش از حد

احتیاط و صرفه جویی از مشخصه های بودجه ی بهاره ی دولت است که معرفی و بحث پیرامون آن از بامدادامروز درپارلمان آغازشده است. براساس آنچه که دربودجه ی بهاره آمده، رشداقتصادی کشور تا ۴ دهم درصد کاهش خواهدیافت و میزان بیکاری نیز درپاییز افزایشی نسبی پیداخواهدکرد. همچنین وضعیت مالی دولت نیز که پیش ازاین تخمین زده می شد تا ۶٠ میلیاردکرون مازاد داشته باشد، ١٣ تا ١۴ میلیارد کرون کسری خواهدداشت. 

اندرش بوری، وزیردارایی درسخنان خود درپارلمان، دلیل احتیاط آمیزبودن بودجه درسرمایه گزاری های دولتی و ایجاداصلاحات ازجمله درزمینه ی زیربنایی و آموزش را ادامه ی نگرانی های بین المللی درزمینه ی اقتصادی نامید. به گفته ی او درصورت عدم احتیاط درسرمایه گزاری که در بودجه ی بهاره پیشنهادشده، توازن لازم برای رسیدن به اقتصادی مطمئن و معرفی بودجه ای جسورانه تر در پاییز به دست نخواهدآمد.
سیاست اقتصادی دولت و عدم سرمایه گزاری در زمینه های مختلف نه تنها ازسوی احزاب اپوزیسیون بلکه ازسوی اقتصاددانان مستقل نیز به شدت مورد انتقادقرارگرفته است. آنها معتقدند که دولت باید باتوجه به شرایط اقتصادی خوب کشور، وام های ارزانی برای گسترش امر سرمایه گزاری بپردازد.
دربودجه ی بهاره، بخشی از سرمایه گزاری هایی که در پاییز به اجرا درخواهندآمد، مطرح شده است ازجمله ایجاد شرایط کار و آموزش برای مهاجران تازه وارد و افراد متولد خارج که پس از دوره ی دبستان به سوئد می آیند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista