1 av 2
2 av 2

اقتصاد امروز سوئد مانند هوای ماه آوریل است

گفتگو با دکتر احمدعلوی
4:04 min

احتیاط و صرفه جویی از مشخصه های بودجه ی بهاره ی دولت است که امروز توسط اندرش بوری، وزیردارایی درپارلمان معرفی شد. او اقتصاد امروز سوئد را به هوای ماه آوریل تشبیه کرد که بی ثبات است . آندرش بوری این امر را به شرایط اقتصاد جهانی و منطقه مرتبط دانست.
براساس آنچه که دربودجه ی بهاره آمده، رشداقتصادی کشور تا ۴ دهم درصد کاهش خواهدیافت و بر میزان بیکاری نیز درپاییز بطور نسبی افزوده خواهدشد. همچنین وضعیت مالی دولت نیز که پیش ازاین تخمین زده می شد تا ۶٠ میلیاردکرون مازاد داشته باشد، ١٣ تا ١۴ میلیارد کرون کسری خواهدداشت.

آندرش بوری درسخنان خود درپارلمان، دلیل احتیاط آمیزبودن بودجه درسرمایه گزاری های دولتی و ایجاداصلاحات ازجمله درزمینه ی زیربنایی و آموزش را نه تنها بحران مالی در اتحادیه ی اروپا برای نمونه در اسپانیا و پرتغال بلکه همچنین ادامه ی نگرانی های بین المللی درزمینه ی اقتصادی نامید. به گفته ی او درصورت عدم احتیاط درسرمایه گزاری که در بودجه ی بهاره پیشنهادشده، توازن لازم برای رسیدن به اقتصادی مطمئن و معرفی بودجه ای جسورانه تر در پاییز به دست نخواهدآمد.
سیاست اقتصادی دولت و عدم سرمایه گزاری در زمینه های مختلف نه تنها ازسوی احزاب اپوزیسیون بلکه ازسوی اقتصاددانان مستقل نیز به شدت مورد انتقادقرارگرفته است. آنها معتقدند که دولت باید باتوجه به شرایط اقتصادی خوب کشور، وام های ارزانی برای گسترش امر سرمایه گزاری بپردازد.

دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال نیز بر محتاطانه بودن بودجه تاکید می کند. او اما تنها بحران اقتصادی جهان و منطقه را دلیل این امر نمی داند، بلکه مسائل سیاسی و وجود رقیبی پر قدرت مانند رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات را نیز بسیار موثر می داند.

دربودجه ی بهاره، بخشی از سرمایه گزاری هایی که در پاییز به اجرا درخواهندآمد، مطرح شده است ازجمله ابهترکردن شرایط کار و آموزش برای مهاجران تازه وارد و افراد متولد خارج که پس از دوره ی دبستان به سوئد می آیند.
اضافه کنیم که بودجه ی بهاره ی دولت نه تنها از سوی احزاب اپوزیسیون بلکه از سوی برخی از اقتصاد دانان نیز با انتقاد روبروشده است. آنها سیاست عدم سرمایه گزاری دولت بر توسعه ی اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داده اند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".