1 av 2
یوناس خوستد، رهبر حزب چپ Foto: Pernilla Wahlman/Scanpix
2 av 2
استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات Foto: Adam Ihse/Scanpix

انتقاد از دولت در مراسم روزجهانی کارگر در سوئد

انتقاد از دولت در مراسم روزجهانی کارگر در سوئد
3:22 min

درمراسم اول ماه مه در روزگذشته، استفان لوون، رهبرحزب سوسیال دموکرات و یوناس خوستد، رهبر حزب چپ، نخستین سخن رانی روز اول ماه مه خود را به عنوان رهبر حزب انجام دادند. اشتغال و آموزش، دو موضوع اصلی در سخنان استفان لوون بود که در Götaplatsen یوتبوری و دربرابر بیش از ١۵ هزارنفر که برای شنیدن سخنان او گردآمده بودند، انجام شد.

 او، دولت اتحادبورژوایی را مورد انتقاد قرارداد که درجریان بحران اقتصادی، سرمایه گزاری های اندکی را برای نجات شغل های موجود انجام داد و باعث بیکاری وسیع تری درکشورشد. او گفت که می خواهد به اتفاق بخش صنعت و سندیکاها، نو آوری هایی را انجام دهد تا مشاغل بیشتری را درآینده ایجادکند. او بااشاره به بیکاربودن نزدیک به ١۵٠ هزارجوان در سوئد، گفت که  بیکاری باعث عقب رفت انسان، نابودی رؤیاها و ازدست دادن حس احترام به خود می شود. او، چنین وضعیتی را تصویر وحشتناکی نامید که نشان دهنده ی شکست سیاست دولت است. او تاکیدکرد که برای ایجاد اشتغال، آماده است تا با بخش صنعت  و شرکت ها و همچنین  دانشگاهیان و دیگر فعالان حوزه ی اقتصاد و کار گفتگو و مذاکره کند تا بتواند تمام سوئد را برای افزایش اشتغال گردهم آورد.
حزب سوسیال دموکرات از زمان انتخاب استفان لوون به رهبری خود، با افزایش محبوبیت روبروشده و همزمان انتظار ازاین حزب نیز برای پیشنهاد طرح های جدید بیشترشده است. برخی از کارشناسان می گویند که سخنان استفان لوون در روزاول ماه مه نتوانست این انتظاررا برآورده کند.
رهبرحزب چپ، یوناس خوستد نیز که برای نخستین بار در روزاول ماه مه سخن رانی می کرد، سیاست های اقتصادی دولت اتحادبورژوایی و به ویژه خصوصی سازی را به شدت مورد انتقادقرارداد. او درسخنان خود که در استکهلم انجام داد، گفت که دولت، آموزش، درمان و مراقبت از سالمندان را به فروش می رساند. او گفت که خریداران این مراکز نیز شرکت های بزرگی مانند Carema هستند که درآمدهای هنگفتی ازاین معاملات به دست می آورند. او گفت که سودآوری باید از جامعه ی سوئد برچیده شود چون که جایی در رفاه عمومی این کشورندارد.  او، سودآوری بانک ها را نیز موردپرسش قرارداد و گفت که با بستن مالیات بردرآمدهای آنها  می توان حداقل ١٢٠ هزار موقعیت جدید شغلی ایجادکرد. او همچنین گفت که خواستار اختصاص ٢٠٠ میلیون کرون برای کمک به زنانی ست که مورد آزار و خشونت قرارمی گیرند.   

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".