برداشت های متفاوت در اداره ی مهاجرت

برداشت های متفاوت در دادگاه های امور مهاجرت

3:22 min

دادگاه های امور مهاجرت برداشت های متفاوتی از مقررات پیوندخانوادگی پناهجویان دارند. به عنوان نمونه یک خانواده ی سومالیایی که درمالمو زندگی می کند، آسان تر می تواند فرزندان خود را از سومالی به سوئد و به نزدخودبیاورد تا خانواده ای که درشهری دیگر مانند Gävle زندگی می کند. Carl Ingels  از رؤسای اداره ی کل امورمهاجرت با اشاره به این که باید برداشت یکسانی از این مقررات وجودداشته باید، وضعیت کنونی را ناخوشایند می داند و اظهارامیدواری می کندکه بتوان به وحدت نظری دراین مورد رسید.


چندی پیش دادگاه عالی امورمهاجرت مقررات جدیدی را وضع کرد و ازجمله شرایط سختی را که برای پیوستن اعضای خانواده های پناهجو وجودداشت، حذف کرد. این دادگاه تنها استفاده از آزمایش DNA  را برای اثبات پیوند واقعی میان مادر و پدر و فرزندشان که برای نمونه در سومالی ست و می خواهد به آنها ملحق شود، کافی دانست. اجرای این مقررات اما به آسانی صورت نگرفته است. دلیل آن نیز برداشت های متفاوت قاضی های دادگاه ازاین مقررات عنوان شده است.
Maria Persson  قاضی دادگاه امورمهاجرت دراستکهلم می گوید که او نمی تواند تنها برپایه ی  آزمایش DNA  تصمیم بگیرد و حتما باید مدرک قانونی در تایید این که والد یا والدین، پدر و مادر واقعی کودک یا کودکان خود هستند، وجودداشته باشد. او همچنین  تاکیدمی کند که پیش از بررسی مجدد پرونده ای باید تایید شود که شخصی که درخواست تجدیدنظردرمورد آن پرونده  را کرده، صلاحیت و حق چنین کاری را داشته است یانه. 
اما تمام قاضی های دادگاه چنین نظری ندارند. دررابطه با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دوسوم قاضی ها دراستکهلم، این درخواست را رد می کنند، اما قاضی ها در مالمو برعکس عمل می کنند. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista