ورزش و مهاجران

حسن شمشیری موتور محرک ورزش هالستاهامار

8:01 min

ورزش کشور سوئد در انجمن های ورزشی پایه گذاری می شود. اکثر جوانان دوران ورزشی خود را در این انجمن ها آغاز می کنند، انجمن هائی که اغلب توسط افراد علاقمندی اداره می شود که بدون هیچ چشمداشت مالی در آن فعالیت می کنند. یکی از این افراد حسن شمشیری ست. کسی که جوانان هالستاهامار او را بابا حسن صدا می کنند. پژواک برای دیدار با او به این شهر سفر کرده است.

من در راه هالستاهامار برای دیدار با حسن شمشیری هستم. کسی که به تنهائی ورزش این شهر کوچک را در بیش از بیست سال اداره کرده است. لیست بلندبالای سابقه ورزشی و کاری حسن شمشیری را در دست دارم. او بیش از ده سال در تیم ملی والیبال ایران بازی کرده است، ستاره باشگاه تاج بوده، در تیم های معروف ترکیه بصورت حرفه ای بازی کرده است و در دانشکده عالی ورزش در بوس اون واقع در لیدندگو استکهالم تحصیل کرده است. بارها عنوان مربی ورزشی سال را در شهر هالستاهامار بدست آورده است و سال گذشته به عنوان مرد سال استان وست مان لند انتخاب شد.

شهر هالستاهامار با پانزده هزار نفر جمعیت ، مابین اوره برو و وستراوس قرار دارد و کمتر اتومبیلی از اتوبان ای 18 به سمت این شهر خارج می شود. حسن شمشیری چطور از نیشابور به هالستاهامار رسیده است؟ این سوالی ست که بعد از دیدار با یک مسئول کمون هالستاهامار ار او خواهم کرد.

یان فاگستروم مسئول امور فرهنگی و اوغات فراغت کمون هالستاهامار است. او می گوید که ورزش بخش بزرگی از اوغات فراغت جوانان این شهر را به خود اختصاص می دهد.

یان فاگستروم سالهاست که حسن شمشیری را می شناسد و با او کار کرده است. او می گوید که بابا حسن بچه ها و جوانان زیادی را در ورزش فعال کرده است تا اوقات فراغت پرباری داشته باشند.

از ساختمان کمون هالستاهامار بیرون می آیم. حسن شمشیری را می بینم. مردی قدبلند و ورزیده که بسیار سرحال تر از دیگر شصت و چهارساله هائی است که تا به حال دیده ام. او با دوچرخه به سرعت از مرکز شهر می گذرد و من با ماشین دنبال او میروم تا به محل کار او برسیم. سالن ورزشی یک مدرسه در هالستاهامار.

در این گفتگو حسن شمشیری از دوران بازیگری خود در ایران و نیز فعالیت های گسترده خود در سوئد می گوید که از فایل صوتی بالا می توانید بشنوید.