دستگیری مجرمین اقتصادی

نیروهای ویژه ی ملی و پلیس در Värmland دریک اقدام ضربتی در بامدادامروز وارد چند محل ازجمله باشگاه Hells Angels در Härtsöga در حومه ی کارلستاد که مظنون به جرایم مالی بودند، شدند و شماری را دستگیرکردند. جزئیات بیشتر دراین مورد را قراراست پلیس در یک کنفرانس خبری در ساعت ۱۴ امروز اعلام کند. اداره مالیات، اداره رسیدگی به جرایم مالی و اداره اجرائیات نیز دراین زمینه با پلیس همکاری داشتند.