.

پیشنهاد برچیده شدن اداره ی امور اجتماعی (socialstyrelsen)

پیشنهاد شده است که اداره ی خدمات امور اجتماعی، انستیتوت پیشگیری از امراض ساری، انتسیتوت درمان عمومی و نه اداره ی دیگر از بین بروند و چهار اداره ی کاملاً جدید جاگزین آنان شوند. این پیشنهاد را استیفان کارلسون محققی که از طرف دولت برای تحقیق در امور درمانی و مراقبت از سالمندان مامور شده بود عنوان کرده است.
او می گوید که برای درمان و مراقبت بهتر از سالمندان دولت باید توجه بیشتر را به خرج بدهد:
ـ مشکل اساسی برای بهبود امور درمانی و مراقبت از سالمندان وابسته به این است که ما در آینده باید قسمت بیشتر درآمد مالیاتی را  برای بهبود این عرصه تخصیص بدهیم. این است مشکل اصلی.
 پیشنهاد طوریست که چهار اداره در بخش های معلومات ،مراقبت، شهر سازی و رفاه جاگزین 12 اداره ی کنونی شود.

استیفان کارلسون می گوید که در تغیر این سیستم درمقایسه با مخارخ 12 موسسه ی کنونی دولت 20 در صد مفاد می کند و برای عملی کردن این تغیرات شش ماه نیاز است:
ـ امیدوار هستم که این چهار موسسه ی جدید در اول جنوری 2014 بتواند عملاً به کارشان آغاز نمایند. و در جریان زمان می توان برای بهبودی نتایج این کار توجه بیشتر را به خرج داد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".