گفت و شنود صمیمانه با وحید قاسمی هنرمند و پژوهشگر موسیقی افغانستان

15 min

در فرهنگ امروزی معمول شده که هر نوع اثر هنری در حضور آفرینشگرش تعریف و تمجید می شود اما در غیاب تخریب. به یقین می توان گفت که یکی از دلایل زوال هنر عدم موجودیت نقد و ابراز نظر صادقانه است.
وحید قاسمی هنرمند متعهد و رسالتمند بدون شک کارهایی بیشماری دارد که در خور ستایش است. لذا من بااستفاده از حضورش در نشست فرهنگی کلوب قلم به ارتباط کار های پژوهشی اش، خواستم تشریفات معمولی را کنار بگذارم و در یک گفت و شنود صمیمیانه، در مورد کار های خودش از گروه شاین تا به امروز و همچنان در مورد وضعیت رقت بار موسیقی و مشکلات متعدد این عرصه پرشس هایی را با او مطرح کنم. این گفت و شنود در دو قسمت اول و دوم برای تان تقدیم می شود.
برای شنیدن این گفت و شنود به فایل های صوتی اول و دوم مراجعه کنید.
همچنان گزارش برنامه را می توانید در فایل جدا گانه بشنوید.


در روز شنبه ۲۱ ماه اپریل برنامه ی فرهنگی از طرف کلوب قلم افغان ها با وحید قاسمی هنر مند متعهد و پژوهشگر پرکار موسیقی افغانی در سالون آبی اف شهر استکهلم برگزار شد. این برنامه در ذات خود ویژه و بی سابقه بود، چون زمانی که حرف از آواز خوان و یا هربخش دیگر موسیقی به زبان می آریم، در ذهن ما کنسرت مجسم می شود. اما این بار در این برنامه نوازنده بود، آواز خوان بود، آهنگ ساز بود، بیننده و شنونده هم بود، اما کنسرت نبود. وحید قاسمی که خود نوازنده، خواننده و آهنگ ساز است این بار برای سحن گفتن آمده بود و زیبا اینکه مردم هم دیده و دانسته برای شنیدن سخن آمده بودند.
این بار مردم با وحید قاسمی پژوهشکر طرف بودند. او از سفر های متعدد خود و از موسیقی های گوناگون گوشه های مختلف افغانستان سخن می گفت. از قدامت ها و اصالت های موسیقی های محلی و از شباهت ها و تفاوت های آن ها در ولایات مختلف و با کشور های همجوار:
ـ همان طوری که مردم مزار به یک لهجه صحبت می کنند...

در سالون در لابلای صحبت های پژوهشگر، گاهی موسیقی هزارگی طنین می انداخت، گاهی بادغیسی و گه بدخشانی و نورستانی. تمام این موارد شامل پروژه ی پژوه ی بود که وحید قاسمی ده سال خود را وقف آن کرده است.
در پایان برنامه وحید قاسمی به پرسش های مردم پاسخ گفت. او همچنان از خطرات جریان سفر و از برنامه های بعدی خود حکایت کرد:
ـ من درجایی نمی روم که ...
باوجودی که برنامه رنگین از محتوا سنگین از سخن بود، اما برخلاف انتظار در ختم برنامه حاضرین هنوز هم مایل به شنیدن بودند.
نظر چند تن از حاضرین را در مرد برنامه پرسیدم.
رحیمه احراری یک تن از حاضرین در محفل:
من می توانم بگویم که....
محمد عالم عالمی ضمن قدردانی از وحید قاسمی و زحمات خستگی ناپذیرش به او برگزارگنندگان آرزوی موفقیت وایجاد زمینه های بیشتر این چنینی کرد. از او می پرسم که چه چیرهایی برای او نو بود:
ـ او می گوید که دیدن و شنیدن در مورد پدیده های کهنه ی فرهنگ باستان برای ما نو بود که ما همه را فراموش کرده بودیم و حالا دوباره به یاد آوردیم
ذکیه جامی زاده این برنامه را همزمان به دلچسب بودن آموزنده خواند:
ـ باید گفت...
در افغانستان در دوره های مختلف سیاسی از طرف دولت ها و حتا از طرف مردم در حق هنر و هنرمند کم مهری، بی مهری و حتا جفا صورت گرفته است. هنر و هنرمند را صرف زمانی قدر کرده اند که به او نیاز داشته اند، یا برای لحظات سرگرمی یا برای تبلیغات سیاسی. قابل یادآوریست که وحید قاسمی این هنرمند رسالتمند در کنار این که خود را سراپا وقف موسیقس کرده است، خانه ی پدری خود را نیز برای اعمار موزیم موسیقی افغانستان اهدا کرد.