1 av 2
2 av 2

وام های ریاضتی یا سرمایه گذاری، دو شیوه برای حل بحران مالی اتحادیه اروپا

6:33 min

با افزایش بحران مالی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه یونان، در محافل سیاسی و اقتصادی از احتمال خارج شدن این کشور از اتحادیه ی پولی یورو صحبت می شود. برای یافتن راهی تا این احتمال جامه ی عمل نپوشد و بحران موجود دراتحادیه اروپا به پایان برسد یا کاهش یابد، امشب سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل گرد خواهند آمد. آنها یکی از دوراه پیشنهادی، وام های ریاضتی یا کمک به سرمایه گذاری را برخواهندگزید. 
در آستانه ی این نشست فوق العاده فردریک راین فلدت، نخست وزیرسوئد برخی ازپیشنهادهای ارائه شده برای حل بحران اقتصادی موجود دراتحادیه اروپا را مورد انتقادقرارداد. ازجمله راه حل های مورد انتقاداو، فروش قرضه توسط اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری درعملیات زیربنایی و شهرسازی درکشورهای دچاربحران عضو اتحادیه پولی اروپا، یوروست. درادامه مطلب، اطلاعات بیشتر و گفتگویی دراین مورد با فربدرضانیا، کارشناس اقتصادی قرارداده شده است.

آنها باید درمورد انتخاب دو روش، یکی صرفه جویی و دیگری سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. برخی کشورها مانند فرانسه با سرمایه گذاری و دادن وام توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا به کشورهایی که اقتصادشکننده ای دارند موافقند، اما ازجمله آلمان این را نمی پذیرد و روش ریاضتی را پیشنهادمی کند. دراین مورد درمیان احزاب سوئد و نمایندگان آنها درپارلمان اروپا نیز نظرهای متفاوتی وجوددارد. Marita Ulvskog  نماینده ی حزب سوسیال دموکرات با سرمایه گذاری دراین کشورها موافق است، اما نماینده ی حزب مودرات Gunnar Hökmark با وام های ریاضتی موافق است. ماریتا الوسکوگ، سرمایه گزاری های دولتی به عنوان نمونه درزمینه ی تولیدانرژی را عاملی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در اروپا می داند و می گوید که باید روش وام دهی و تحمیل ریاضت را که تاکنون تجربه شده، متوقف کرد. اما گوننارهوگمارک معتقداست که باید موانعی که بر سرراه بازار داخلی اروپا قراردارد برداشته شود. او بااشاره به وجود قوانینی درسوئد که امکان رقابت میان شرکت های بزرگ را درتمام کشورها فراهم می سازد، می گوید که برای رسیدن به چنین بازارمشترکی باید موانع زیادی را که هم درسطح اروپا و هم ملی وجوددارد، ازمیان برداشته شود.
اما آیا تصمیم سران اتحادیه اروپا و انتخاب یکی از این دوشیوه، برسوئد نیز تاثیر خواهدگذاشت؟ دراین مورد با فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی در اتحادیه ی کارفرمایان سوئد گفتگوکرده ایم. درابتدا از او درباره ی دو شیوه ی پیشنهادی برای برون رفت از بحران مالی در اروپا پرسیده ایم.

Fråga
پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista