1 av 2
2 av 2
محمدعقیلی

درجه منفی برای دو بانک بزرگ سوئد

4:54 min

دو بانک از چهاربانک بزرگ سوئد، از Moody's، انستیتوی ارزش یابی اعتبارات kreditvärderingsinstitutet  درجه ی منفی دریافت کردند. دو بانک  Nordea و Handelsbanken  ازجمله بخاطر سیاست اعتباری درازمدت خود به یک ردیف پایین تر سقوط کردند، اما دوبانک Swedbank و SEB در ردیف کنونی خود باقی ماندند. Bengt Carlsson رئیس روابط عمومی Handelsbanken گفت که این بانک دراین زمینه هیچ نگرانی ی ندارد. درادامه، اطلاعات بیشتر و گفتگویی با دکتراحمدعلوی را ملاحظه کنید. 

او گفت که پیش ازاین به آنها هشدارداده شده بود، اما هیچ تاثیر منفی دراین رابطه دیده نشد و بازارمالی کماکان درآرامش به کارخود ادامه داد.
علاوه براین دوبانک، یکی از بانک های رهنی سوئد Landshypotek  نیزکه بیشتر به فعالیت های کشاورزی و جنگل داری وام می دهد، با نظرمنفی انستیتوی مودیز روبروشد و دو درجه از جایگاه کنونی خود پایین ترقرارگرفت.
این انستیتو فعالیت های بیش از ۱۰۰ بانک را در اروپا مورد بررسی قرارداده و به بسیاری از آنها درجه ی منفی داده است، ازجمله بانک بزرگ نروژ Den Norske Bank و ۲۶ بانک اسپانیایی و ۱۶ بانک ایتالیایی. دلیل چنین پس رفتی برای بانک ها، بحران مالی اروپا و به ویژه تاکید دولت های اروپایی برعدم تمایل به نجات بانک های بیشتر، عنوان شده است.
اما درگزارش انستیتوی مودیز جنبه های مثبتی نیز دررابطه با بانک های سوئد آورده  شده مانند چشم انداز باثبات فعالیت های آینده و همچنین جهت صعودی منحنی این فعالیت ها که باعث می شود درجه ی کیفی این بانک ها درسطح بین المللی، در ردیف بالایی قرارداشته باشد.  
یکی از تاثیرات این گزارش بر دو بانک نوردیا و هندلس بنکن، افزایش مخارج وام دهی آنها به بانک های دیگربه دلیل وجودخطرپایین آمدن میزان وام دهی آنهاست. گرچه بنگت کارلسون از هندلس بنکن چنین خطری را جدی نمی داند. به نظر او از هنگام پخش خبر پایین آمدن جایگاه این بانک ها درفهرست انستیتوی مودیز درچندماه پیش، بازار واکنشی منفی نسبت به این بانک ها نشان نداد. اوگفت که تفاوتی که برای پرداخت وام های سرمایه گذاری میان هندلس بنکن و بانک های دیگر وجوددارد باعث افزایش سود این بانک شده است. 
درمورد گزارش انستیتوی مودیز و پی آمدهایی که این گزارش می تواند بر فعالیت های بانکی سوئد داشته باشد با دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال گفتگوکرده ایم.

Fråga
پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista