Foto: Janerik Henriksson/Scanpix.
محمدعقیلی

کمون ها باید غرامت بپردازند

0:12 min

دولت موضوع پرداخت جریمه ازطرف کمون ها به والدینی که کودکانشان درمدت تعیین شده در مهدکودک ثبت نام نمی شوند را موردبررسی قرارمی دهد. انتظارمی رود که تعیین چنین جریمه ای بتواند کمون ها را به ایجاد مهدکودک های بیشتر وادارسازد.
نیامکو سابونی، معاون وزیر آموزش و پرورش می گوید که هدف او تقویت حق خانواده ها دربرابر کمون هاست. به گفته ی او برای کمون ها، عدم اجرای قانون دشواری هایی ایجادخواهدکرد، اگر تاکنون به اندازه کافی ایجادنکرده است.

ازسال ۱۹۹۵ قانونی وضع شده است که که کمون ها را  موظف می کندحداکثر درطول ۴ ماه، کودکان را در مهدکودک ها ثبت نام کنند. دراین قانون تاکیدشده است که سازمان بازرسی مدارس می تواند کمون هایی را که ازاجرای این قانون سربازمی زنند، به پرداخت جریمه به دولت محکوم کند.
اینک گروهی که ازسوی دولت مامور تحقیق دراین زمینه بوده،  راه هایی را پیشنهادکرده است تا کمون ها بتوانند این قانون را بهتر اجراکنند. 
Ola Spännar و خانواده اش ازجمله کسانی هستند که برای یافتن محلی دریک مهدکودک و یا حتا دریک مرکز خصوصی نگهداری از فرزندشان، به کمون های مختلف مراجعه کردند، اما موفق به یافتن محلی نشدند. او می گوید که از ماه ژوئن باید کارجدیدخودرا شروع کند و اولین محلی که برای فرزندخود در یک مهدکودک یافته از ماه اوت است. او می گوید که بودجه ی خانواده دیگر تمام شده است. یک گزارش اداره کل امور مدارس که سه سال پیش تهیه شده نشان می دهد که از ۲۹۰ کمون کشور ۴۲ کمون  خودتصورمی کردند که قانون را به درستی رعایت نکرده اند.
نیامکو سابونی نیزکمون یوتبوری را به عنوان کمونی که دراین زمینه هرگز درست عمل نکرده معرفی کرده است. او همچنین تاکیدمی کند که کمون ها نباید عدم رعایت قانون را به گردن کمبود محل و یا تولد بیشتر نوزادان بیاندازند.  او می خواهد که هم والدین و هم کمون ها، پرداخت غرامت به والدین  ازسوی کمون ها را جدی بگیرند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista